This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

wtorek, 23 maja 2017

OC krótkoterminowe

W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych zawierane jest na okres 12 miesięcy. Istnieją jednak sytuacje, gdzie OC może być zawarte na krótszy okres, czyli tzw.  OC krótkoterminowe. 

Kto może wykupić krótkoterminowe OC?
Krótkoterminowe ubezpieczenie OC mogą wykupić jedynie:

  • Właściciele pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy. 
Są to pojazdy posiadające tymczasowe tablice rejestracyjne i tymczasowy dowód rejestracyjny.

  • Właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski bez ważnego ubezpieczenia OC lub Zielonej Karty. ( Jeżeli
W  przypadku aut zarejestrowanych za granicą,  nie możliwe jest bowiem wykupienie rocznej polisy OC. Dlatego kupując auto za granicą, należy najpierw wykupić OC na miesiąc,( jeżeli chcemy poruszać się owym pojazdem po drogach polskich) następnie załatwić wszelkie formalności z rejestracją i na koniec zakupić roczną polisę OC. 

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą polegająca na pośrednictwie kupna- sprzedaży pojazdów. 
W praktyce owe ubezpieczenie przysługuję firmom, przedsiębiorstwom, które prowadzą komisy, salony samochodowe - zajmują się handlem i sprowadzaniem samochodów zza granicy. 

  •  Właściciele pojazdów wolnobieżnych
Należy zwrócić uwagę, że generalnie nie możemy ubezpieczyć krótkoterminowo pojazdów wolnobieżnych należących do rolników i używanych w gospodarstwie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rolnik posiada pojazd wolnobieżny nieużywany aktualnie w gospodarstwie. 

  • Właściciele pojazdów historycznych 

Na jaki okres można wykupić OC krótkoterminowe?

Najczęściej ubezpieczenie krótkoterminowe wykupuję się na 30 dni i jest to minimalny dopuszczalny okres ubezpieczenia. Jednak są wyjątki od tej reguły, wynikające z ustawy:
       * pojazdy wolnobieżne: minimalny okres ubezpieczenia to 3 miesiące
      * pojazdy sprowadzane z UE, w celu zarejestrowania w Polsce: maksymalny okres ubezpieczenia krótkoterminowego to 30 dni.
W pozostałych przypadkach ubezpieczenie krótkoterminowe OC, można wykupić na miesiąc (30 dni) bądź dłużej.


Czy krótkoterminowe ubezpieczenie OC należny wypowiedzieć?
Podstawową różnicą między rocznym OC a krótkoterminowym ubezpieczeniem jest fakt, że to drugie nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Wygasa ono od razu w momencie upływu okresu obowiązywania. Nie trzeba więc pamiętać o wypowiedzeniu takiego OC.

WAŻNE
Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zakupu krótkoterminowego ubezpieczenia w przypadkach innych niż te, które zostały wymienione powyżej - wynikające z ustawy "O  Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U.2016.0.2060 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003r"