środa, 7 czerwca 2017

Śmierć właściciela pojazdu a co z ubezpieczeniem OC ?

W jakimś momencie życia każdy traci kogoś bliskiego. Nikt nie jest na to przygotowany, jednak życie idzie do przodu i po zmarłej osobie pozostaje spadek np. typu samochód. 
I wtedy pojawiają się pytania: Czy można korzystać z tego pojazdu? Czy ubezpieczenie jest ważne? Kto powinien płacić za ubezpieczenie?  

OC nie wygasa po śmierci właściciela 

W przeciwieństwie do wielu innych umów polisa OC nie wygasa samoistnie wraz ze śmiercią właściciela. Co najważniejsze - nawet jeśli nie używamy pojazdu zmarłego, i tak musimy opłacić  obowiązkowe ubezpieczenie OC
Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament sprawa jest stosunkowo prosta. Wystarczy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dzięki czemu w dość w krótkim czasie zostanie wyznaczony nowy właściciel pojazdu. Natomiast brak testamentu, który jest dość powszechnie spotykany, komplikuję sytuację. Sprawa spadkowa w zależności od różnych czynników może trwać miesiącami lub nawet latami. 

Do czasu zakończenia postępowania spadkowego, wszyscy spadkobiercy solidarnie są odpowiedzialni za terminowe opłacanie składek za ubezpieczenie.

Czy można wypowiedzieć OC i wykupić je w innej firmie?

W trakcie trwania postępowania spadkowego nie możemy zbyt wiele zrobić z pojazdem. Nie możemy go sprzedać, wyrejestrować, przepisać na siebie ubezpieczenia - gdyż nie ma pełnoprawnego właściciela pojazdu. Jedynie jako ewentualny spadkobierca masz obowiązek opłacania składek za ubezpieczenie. Natomiast po nabyciu praw do pojazdu na mocy dziedziczenia, jako nowy właściciel możesz zrobić z autem "co zechcesz": sprzedać, zezłomować, przepisać na siebie ubezpieczenie OC bądź zrezygnować z dotychczasowego i zawrzeć u innego ubezpieczyciela.  Należy również pamiętać, iż nabywając prawa do pojazdu polisa OC pojazdu nie ulega automatycznemu wznowieniu, warto w tej sytuacji pilnować terminu końca ubezpieczenia ( nie dotyczy to sytuacji, gdy wypowiedzieliśmy dotychczasowe ubezpieczenie i zawarliśmy nowe) 
 
Poinformuj Towarzystwo Ubezpieczeniowe o śmierci właściciela pojazdu

Jak już zostało powiedziane do momentu zmiany właściciela pojazdu na mocy postępowania spadkowego, nawet jeżeli auta nie użytkujemy, tak musimy posiadać ważne OC. Musisz opłacać kolejne raty (jeżeli polisa była rozbita na raty) oraz kontynuować ubezpieczenie. Przerwa w ubezpieczeniu przyczyni się do kar pieniężnych do których będą pociągnięci spadkobiercy osoby zmarłej.
 
Do ubezpieczyciela należy dostarczyć :
  • akt darowizny albo testament - na podstawie tych dokumentów towarzystwo dokona zmian na polisie (zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego - możliwość rekalkulacji składki) 
  • w sytuacji postępowania spadkowego informujemy firmę o ewentualnych spadkobiercach, a po zakończeniu sprawy przepisujemy polisę na nowego właściciela 
Firma Ubezpieczeniowa może również żądać aktu zgonu. 
Reakcje:

0 komentarze:

Prześlij komentarz